Ďakujeme Vám za podporu talentovaných detí!

Júl 29, 2014

Prírodné vedy máme veľmi radi a deti sa snažíme viesť takým spôsobom, aby čaro týchto vied objavovali spolu s nami – bez ohľadu na to, z akých finančných pomerov pochádzajú.

Jedným z našich cieľov je sprístupniť matematiku a fyziku všetkým nadaným deťom. Vieme, že pre niektoré rodiny je účasť ich detí na sústredení zvýšenou finančnou záťažou. A to najmä po tom, čo sme boli nútení zvýšiť cenu sústredení až na úroveň reálnych nákladov, pretože nám skončili niektoré granty a nové výzvy sú v nedohľadne.

Preto sme tento rok chceli priniesť do Fondu na podporu riešiteľov viac peňazí, ktoré môžeme prerozdeliť formou zľavy z účastníckeho poplatku. Zmyslom tohto fondu je aspoň čiastočne uľaviť rozpočtom tých rodín, ktoré to naozaj potrebujú a pre ktoré by plná cena sústredenia bola nad ich možnosti.

P-MAT založil Fond na podporu riešiteľov ešte v roku 2001, od vtedy do neho plynú peniaze z vlastných zdrojov P-MATu, ale najmä z darov šľachetných ľudí, ktorí chcú tiež svojou trochou prispieť k rozvoju detí. Často ide o rodičov iných riešiteľov, či bývalých alebo súčasných vedúcich Pikomatu a Pikofyzu.

V roku 2014 sme schválili 34 žiadostí, medzi ktoré sme rozdelili príspevky v súčte viac ako 1200 eur – priemerný príspevok na jedného riešiteľa bol teda 35 eur (asi 30% ceny sústredenia). Výška príspevku sa však samozrejme odvíjala aj od dĺžky (a teda aj ceny) sústredenia a od samotnej finančnej situácie žiadateľov. V zime sme rozdelili 425 eur na dve sústredenia, v lete 780 eur na tri sústredenia.

Len pre porovnanie, v roku 2013 sme mohli rozdeliť len 257 eur. Vďaka internetovej kampani, ktorej cieľom bolo získať práve zdroje do Fondu na podporu riešiteľov, sme zozbierali dary v hodnote vyše 850 eur od 40 darcov, čo považujeme za veľký úspech. Aj touto cestou by sme sa všetkým darcom chceli verejne poďakovať za ich príspevky a za to, že im rozvoj talentovaných detí leží na srdci.

Veľmi pekne ďakujeme za nás, aj za deti!

Dobrovoľníci z P-MAT, n.o.

Zdieľaj naše príspevky

  • Facebook
  • Twitter

Komentáre

K tomuto príspevku nie sú žiadne komentáre.

Pridaj komentár