O nás

P-MAT, n.o., sa zameriava na vzdelávanie, výchovu a rozvoj detí pomocou neštandardných foriem výučby. Naším poslaním je ukázať deťom, že matematika a veda nemusia byť nudné, ako sa im to mnohokrát môže zdať v škole, ale naopak podnietiť v nich nadšenie pre objavovanie matematických a prírodných zákonov.

Dlhodobo sa snažíme v deťoch vzbudiť a udržiavať záujem o matematiku, fyziku a prírodné vedy prostredníctvom atraktívnych foriem vzdelávania, akými sú súťaže a zážitkové pobytové akcie. Všetkými našimi aktivitami sa snažíme podporovať v deťoch ich talent a zdravú súťaživosť, ale aj prácu v tíme, komunikačné schopnosti a sociálne zručnosti, pretože sme presvedčení, že sú to nemenej dôležité vlastnosti ako samotné nadanie a úspechy v odbore. Ponúkame tiež zaujímavý doplnok k tradičnému školskému vzdelávaniu, ktoré nemá častokrát možnosť individuálne pracovať s touto skupinou detí.

Hlavnou náplňou poslania P-MATu je organizovanie korešpondenčných súťaží z matematiky, fyziky a prírodných vied pre talentované deti, sústredení pre úspešných riešiteľov a ďalších aktivít smerujúcich k dlhodobému rozvoju záujmu o matematiku a prírodné vedy u detí a mládeže. Snažíme sa, aby naše aktivity boli pre deti zaujímavé, ale zároveň dosahovali vysokú odbornú úroveň.

Organizujeme:

  • celoslovenský seminár z matematiky Pikomat a sústredenia pre najlepších riešiteľov (od roku
  • 1997);
  • matematicko-orientačný beh, jednodňová súťaž Pikopretek (od roku 1997);
  • celoslovenský seminár z fyziky Pikofyz a sústredenia pre najlepších riešiteľov (od roku 1998);
  • celoslovenský seminár z fyziky FyzIQ (od roku 1999);
  • jednodňovú súťaž družstiev z matematiky Matboj (od roku 2000);
  • záujmové matematické krúžky a kluby Pikoklub (od roku 2006);
  • virtuálny ekonomický simulátor Investland (od roku 2001);
  • prírodovedný seminár Delfín (od roku 2009);
  • víkendy s matematikou a fyzikou (boli obnovené v roku 2011).