Pracuje v oblasti IT ako programátor. V práci sa venuje vývoju software pre telefonovanie cez internet (VoIP), stará sa o fungovanie počítačov a všetkého, čo sa dá zapojiť do elektrickej zásuvky. Vyštudoval informatiku na Univerzite Komenského v Bratislave (FMFI-UK), predtým 4 roky obsadzoval lavice na Gymnáziu Jura Hronca. Podľa hesla: "Nie je všetko programovanie, čo sa blyští", vo voľnom čase sa venuje aktivitám zameraným na vzdelávanie detí a mládeže. Už niekoľko rokov (viac než prstov na 1 ruke, a časom aj na oboch) pomáha s organizovaním matematického korešpondenčného semináru Pikomat, od tvorby príkladov v zadaniach, pokračujúc opravovaním riešení, ich pchaním do obálok, končiac pri tvorbe programu na sústredenia a aktívnej účasti na nich. Okrem toho, 2 krát do týždňa chodí odovzdávať vedomosti študentom na svoje bývalé gymnázium. Ak by si niekto myslel, že tým je jeho voľný čas definitívne vyčerpaný, mýli sa. Ešte stále je ho dostatok na turistiku, bicyklový výlet, či večerné posedenie s kamarátmi.

Hra vonku

Záchrana ľudstva pred zlými mimoňmi, alebo spomienky na sústredko

Júl 27, 2012 | | Nekomentované

Predstavte si krásne letné dni, vonku svieti slniečko, vnútri reční učiteľka. Ale neznepokojujete sa. Je totiž záver júna, vysvedčenie je už takmer "vo vrecku", a vaše myšlienky sú aj tak už niekde pri vode, v… Celý článok >>